ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผิดต้องทำอย่างไร

กรณีที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว แต่พบว่ารายการไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขใหม่ได้ โดยการยื่นภาษีใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง แต่หากยื่นภาษีผิด แต่ได้เงินคืนแล้ว ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อติดต่อโอนเงินส่วนที่ขาดและเกินอีกครั้ง

 


 

กรณีที่ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแยกได้เป็น 2 กรณีคือ

1.กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ แต่ยังไม่ได้ชำระ – สามารถกดยกเลิกแบบ และทำการยื่นภาษีใหม่ได้ ด้วยการเริ่มต้นยื่นภาษีใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

2.กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ และชำระแล้ว หรือไม่มีภาษีที่ต้องชำระ หรือเป็นแบบที่มีเงินคืน – ระบบจะขึ้นข้อมูลเตือนเพื่อให้ยื่นเพิ่มเติม และให้กรอกข้อมูลภาษีใหม่ทั้งหมดอีกคร้า

3.กรณียื่นภาษีผิด แต่ได้เงินภาษีคืนแล้ว ผู้ยื่นภาษีควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเขตพื้นที่สาขา หรือติดต่อกรมสรรพากรผ่านช่องทางต่างๆ โดยตรง เพื่อแจ้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว จะมีการติดต่อโอนเงินในส่วนที่เกินหรือขาดอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี

 


Post a Comment