วิธีกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

หากมีการจ่ายค่าบริการแล้วมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สิ่งที่ต้องทำนอกเหนือจากการนำส่งภาษีดังกล่าว ก็คือการกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย  จุดที่ต้องระวังคือ หลายคนชอบกรอกผิดคือจะนำยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมากรอกในช่องจำนวนเงินที่จ่าย ดังนั้นต้องระวังดีๆ

 


 

ทุกครั้งที่นิติบุคคลมีการหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการหักภาษีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายต้องจัดทำและเขียนอย่างไร วันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายกันค่ะ

 

Post a Comment